Gizlilik Sözleşmesi

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Bilgilerinizi nasıl topladığımıza, kullandığımıza, ifşa ettiğimize, aktardığımıza ve kaydettiğimize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturduk. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak çalışanlarımız, müşteri ve tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, paydaşlarımız ve Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, işlenerek, mevzuata uygun şekilde muhafaza edilmesi ve ilgililerin hakları hususunda 6698 Sayılı Kanunun 10., 11. Ve sair Maddeleri kapsamında bilgilendirilmesi için işbu aydınlatma metni ve gizlilik politikası hazırlanmıştır. Çerez politikası, bu metnin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Kişisel bilgiler, tek bir kişiyi tanımlamak veya bu kişiyle iletişim kurmak için kullanılabilen veriler olup; anonimleştirilen ve bu vesile ile geri dönülemez şekilde kişinin belirlenmesine imkan veremeyen hale getirilen veriler kişisel veri addonulmaz.

 Evliya Çelebi mah. Sadi Konuralp Cad. IKSV Vakfı no:5 iç kapı no:2 Beyoğlu/İstanbul ( kısaca Basit Sipariş) ya da Basit Sipariş bağlı bir şirket ile iletişim kurduğunuz zaman bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Basit Sipariş işbu kişisel bilgileri birbirleri ile paylaşabilir ve işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanabilir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve tanıtımımızı oluşturmak ve geliştirmek üzere işbu bilgiyi diğer bilgiler ile de birleştirebilirler. Sizden istediğimiz kişisel bilgileri ( sözleşmenin akdedilmesi ve ifası için zorunlu olarak gerekli olan bilgiler haricinde) vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeyi tercih ettiğiniz takdirde, birçok durumda ürün veya hizmetlerimizi sunamayabilir ya da karşılaşabileceğiniz soruları yanıtlayamayabiliriz.

Toplanan kişisel bilgilerin türleri

Basit Sipariş üye kimliği oluşturduğunuzda, bir ürün satın aldığınızda, bir hizmet satın aldığınızda, bir Basit Sipariş’ de eğitime kaydolduğunuzda, bizimle irtibat kurduğunuzda veya çevrimiçi bir ankete katıldığınızda adınızı, yazışma adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, iletişim tercihlerinizi ve çeşitli bilgilerinizi toplayabiliriz:

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Finansal Bilgi

Pazarlama Bilgisi vs. bilgiler.

İçeriklerinizi Basit Sipariş ürünlerini kullanarak aile ve arkadaşlarınızla paylaştığınızda, hediye çekleri ve ürünler gönderdiğinizde ya da başkalarını Basit Sipariş hizmetleri veya forumlarında size katılmaya davet ettiğinizde, Basit Sipariş bu insanlar ile ilgili vermiş olduğunuz ad, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgileri toplayabilir.Basit Sipariş taleplerinizi yerine getirmek, ilgili ürün ve hizmetleri sağlamak veya dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla bu bilgileri kullanır.

Toplanan kişisel bilgilerin kullanım şekli ve amaçları

Basit Sipariş, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, kendisi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; kendisinin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, promosyon ve hediyelerden faydalanabilmeyi de kapsayan bir üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin siteden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması yönünde gerekli işlemlerin yapılması – varsa hataların düzeltilmesi ve sitenin işleyişinin daha iyi hale getirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları, dahil olmak üzere Basit Sipariş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda satın almış olduğunuz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, , satış ve kart işlemleri, bilgilendirme-uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda,işbu metinde ve sitede KVKK ile ilgili olan metinlerde belirtilen şekillerde işlenebilecektir.

Haberleşme izniniz ile topladığımız kişisel bilgiler öncelikle sizi Basit Sipariş’in son ürün duyuruları ve yaklaşan etkinlikleri hakkında bilgilendirmemizi sağlar. Üye veya posta listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek istediğiniz zaman listeden çıkabilirsiniz.

Ürün, hizmet, içerik ve reklamlarımızın oluşturulmasına, geliştirilmesine, kullanılmasına, sunulmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmasının yanı sıra, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla da kullanmaktayız.

Kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasına yardımcı olmak ve uygun hizmetleri belirlemek için doğum tarihiniz de dahil kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi satın almalar hakkındaki iletişimler, koşullar, şartlar ve politikalara ilişkin değişiklikler gibi önemli bildirimleri göndermek için kullanabiliriz. İşbu bilgi şirketimiz ile etkileşiminiz için önemli olduğundan söz konusu iletişim bilgileri Kişisel Verilerin Korunmasına dair mevzuatın izin verdiği çerçevede saklanacak ve kullanılacaktır.

Kişisel bilgileri, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve müşteri bildirimlerimizi geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için de kullanabiliriz.

Bir çekilişe, yarışmaya ya da benzer bir promosyona katılırsanız, sağladığınız bilgiyi söz konusu programları yönetmek için kullanabiliriz.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Tek başına belirli bir kişi hakkında doğrudan çağrışıma izin vermeyen biçimdeki anonim verileri de topluyoruz. Kişisel olmayan ve geri dönülemez şekilde anonimleştirilen bilgileri herhangi bir amaç için toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir ve açıklayabiliriz.

Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimiz takdirde, birleştirilmiş bilgiler bu şekilde kaldığı sürece kişisel bilgiler olarak değerlendirilecektir.

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Şirketimizin internet sitesi, çevrimiçi hizmetleri, e-posta iletileri ve reklamları, piksel etiketleri ve internet işaretçileri gibi "çerezleri" ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler müşteri davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; bize internet sitemizin en çok hangi bölümlerinin daha çok ziyaret edildiğini gösterir, reklamların ve internet aramalarının etkinliğini kolaylaştırır ve ölçer.

Basit Sipariş ve iş ortakları belirli bir reklamı görme sayınızı denetlemek, ilgi alanlarınız ile ilgili reklamları size ulaştırmak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanır. Basit Sipariş ve iş ortaklarımız siz internet sitemizi, çevrimiçi hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullanırken, kişisel bilgilerinizi hatırlamak için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanırlar. Söz konusu durumlardaki amacımız Basit Sipariş deneyiminizi daha rahat ve kişisel bir hale getirmektir.

Tarayıcılarda çerezleri devre dışı bırakmak için tarayıcı ayarlarınıza gidiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında Basit Sipariş internet sitesinin bazı özelliklerinin kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Çoğu internet hizmetinde geçerli olduğu gibi bazı bilgileri otomatik olarak toplar ve bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler, İnternet Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISS), başvuran ve çıkış internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi verilerini içerir.

Bu bilgileri, eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanırız. Basit Sipariş işbu bilgileri pazarlama ve tanıtım hizmetlerimizde kullanabilir.

Üçüncü Taraflara Aktarım

Basit Sipariş; ürün ve hizmetleri sunmak üzere Basit Sipariş ile birlikte çalışan ya da müşterilere pazarlamada Basit Sipariş’e yardımcı olan stratejik ortaklara bazen belirli kişisel bilgileri verebilir. Kişisel bilgiler Basit Sipariş tarafından sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve tanıtımımızı sağlamak ya da iyileştirmek için paylaşılacak; pazarlama amaçları için üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Servis Sağlayıcıları

Basit Sipariş, kişisel bilgileri bilgi işlem, müşteri siparişlerini yerine getirme, ürünleri size ulaştırma, müşteri verilerini yönetme ve geliştirme, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizi değerlendirme ve müşteri araştırması ya da memnuniyet anketlerini yürütme gibi hizmetler sağlayan şirketler ile paylaşır. Söz konusu şirketler bilgilerinizi korumak ile yükümlüdür ve Basit Sipariş’in faaliyet gösterdiği yerlerde bulunabilirler. Diğerleri Basit Sipariş'in kişisel bilgilerinizi ifşası (kanunlar, yasal süreçler, davalar ve/veya kamu ve resmi dairelerin talepleri icabı) gerekli olabilir. Aynı zamanda ulusal güvenlik, kanunun icrası ya da kamu ile ilgili diğer önemli sorunlar için ifşanın gerekli ya da uygun olduğunu tespit edersek de hakkınızdaki bilgileri ifşa edebiliriz.

Ayrıca koşul ve şartlarımızı uygulamak ya da işlemlerimizi ya da kullanıcılarımızı korumak üzere mevzuatın gerekli kıldığı hallerde ve ifşanın makul surette gerekli olduğuna karar verirsek de hakkınızdaki bilgileri ifşa edebiliriz. Ek olarak, yeniden yapılanma, birleşme ya da satış durumunda topladığımız her türlü kişisel bilgiyi ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Basit Sipariş, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlar.

Bazı Basit Sipariş ürünlerini, hizmetlerini ya da uygulamalarını kullanırken ya da bir Basit Sipariş forumunda, sohbet odasında ya da sosyal ağ hizmetinde kişisel bilgi ve içerik paylaştığınızda, bu kişisel bilgiler ve içerik diğer kullanıcılar tarafından görülebilir, okunabilir, toplanabilir ya da kullanılabilir. Bu gibi durumlarda paylaşmayı veya bildirmeyi seçtiğiniz kişisel bilgilerden siz sorumlusunuz.

Kişisel Bilgilerin Doğruluğu ve Saklanması

Kanun icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikasında özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacağız ve KVKK’nın gerektirdiği hallerde sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

Kişisel Bilgilere Erişim

basitsiparis.com adresinden hesabınıza giriş yaparak iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel bilgiler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da Basit Sipariş’in yasa gereği veya yasal ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilgiyi silmemizi talep edebileceğiniz çeşitli amaçlarla size de erişim imkanı sunulur.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri

Basit Sipariş internet siteleri, ürünleri, uygulamaları ve hizmetleri üçüncü taraf sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Ayrıca ürün ve hizmetlerimiz üçüncü tarafların ürün ya da hizmetlerini kullanabilir ya da sunabilir. Konum verileri ya da irtibat ayrıntıları gibi bilgileri içerebilen üçüncü tarafların topladığı bilgi bunların gizlilik uygulamalarına tabidir. Sizden işbu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını da dikkate almanızı rica ederiz.

Gizliliğinize Şirket Ölçeğinde Bağlılık Taahhüdümüz

Kişisel bilgilerinizin güvende olmasını sağlamak için Basit Sipariş çalışanlarına, gizlilik ve güvenlik kurallarımızı iletir, gizlilik önlemlerini şirket içinde tam olarak uygularız.

Gizliliğinize Şirket Ölçeğinde Bağlılık Taahhüdümüz

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Basit Sipariş’e iletmeniz durumunda Basit Sipariş talebin niteliğine göre talebi en geç kırkbeş gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ve/veya mevzuat kapsamında bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Basit Sipariş tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ( bu tebliğin tadili veta mülga olması halinde, bu Tebliğin yerini alacak mevzuatta belirlenecek belgelerle birlikte) Basit Sipariş’e iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuz, KVK Kanunu’nun gereğince yazılı olarak Basit Sipariş’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Basit Sipariş’e KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Basit Sipariş EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO:5 İÇ KAPI NO:2 BEYOĞLU/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@basitsiparis.comadresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Basit Sipariş Gizlilik Politikasını ve aydınlatma metnini muhtelif zamanlarda güncelleyebilir. Politikalarda esasa ilişkin bir değişiklik yaptığımızda internet sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile birlikte bir bildirim yayınlanacaktır.

İletişim Bilgileri

Basit Sipariş

info@basitsiparis.com

Evliya Çelebi mah. Sadi Konuralp Cad. IKSV Vakfı no:5 iç kapı no:2 Beyoğlu/İstanbul

BAŞVURU

Genel Açıklama:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ( bundan sonra kısaca “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu “Kurul” tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerektiğinden başvurunuza alttaki bilgi ve belgeler ekli olmalıdır, aksi halde talebinizin dikkate alınamaması mümkün olacaktır;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur. Ayrıca Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun yapılacağı Adres

Başvurunun Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Basit Sipariş EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

Noter vasıtasıyla tebligat

Basit Sipariş EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak, mevzuatın amir hükümlerinin değişmesi halinde yeni hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Verilen cevaba dair KVK Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında başvuru haklarınız saklıdır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.